Start » Produkter

Start > Produkter > Bioni
Bioni Hygenic

Inomhusfärg för väggar och tak, multifunktionsegenskaper baserad på Nanosilverteknologi.
Enastående anti-mikrobakteriella egenskaper.

 

• BIONI HYGIENIC är en ”log-5 färg” (99,999%) långvarig reducering av angivna bakterier.

• Färgen har ”temperaturreglerande” egenskaper och är klassificerad som en ”Cool Paint/HotPaint” (BIONI kan reflektera upp till 93% av värmen). Sänker energikostnaden!

• Färgen ”andas” och släpper ut fukt samtidigt som ny fukt förhindras att tränga in.

• Reducerar behovet av underhåll, rengöring och har lång livslängd (hög UV resistens).

• Brandskyddande egenskaper (Klass: A2, DIN 4102-1).

• Utmärkta fästegenskaper och utjämnande egenskaper.

• Tvättbar (Klass 2, DIN EN 13300)

• Hög täckförmåga

• Luktfri

• Ger betong och puts ökat skydd mot korrosionsskador.

 

Användningsområden: Väggar och tak inomhus i alla typer av utrymmen.
BIONI HYGIENIC rekommenderas särskilt till områden där extra höga krav ställs på hög hygienisk nivå eller där många människor vistas.
BIONI HYGIENIC är extra lämplig för sjukhus, kliniker, förlossningsavdelningar, dagis, skolor, ålderdomshem, restauranger, varuhus, kontor, kök, idrottsanläggningar, badhus, matindustrin m.m.
BIONI HYGIENIC används med fördel även i vanliga bostäder och bidrar där till att påtagligt höja kvalitén på inomhusluften och inomhusklimatet.
BIONI HYGIENIC är ett självklart val för dig som är allergiker eller för dig som vill undvika att få framtida problem av t.ex. bakterier och mögel.

Underlag: Trä, betong, puts, metall, tapeter, tidigare målade ytor målade med andra färger t.ex. silikat-, akrylat-, oljebaserad färg m.fl. Dock ej på Falurödfärg eller andra slamfärger.

OBS! Denna multifunktionsfärg klarar alla ovanstående underlag (andra fabrikat kräver olika varianter för olika underlag). BIONI kan brytas till önskad kulör av din färghandlare.


© Crossborder International AB, 2019, AAA Highest Credithworthiness since 2014.


 | Webbkarta | Admin |